Uzdot jautājumu
ID:12763

FINISH Classic kapsulas trauku mazgāšanas mašīnai, 10 gb.

Cena:1.85
EAN:5011417558324
Pieejamiba:>10
NoliktavaPieejamsCenaGrozā
Kr. Barona iela 46, Veikals
>101.85
Slokas iela 161, Veikals
>101.85

Produkta apraksts
Trauku mazgāšanas kapsulas trauku un stikla tīrīšanai, attaukošanai un spīdumam. UZMANĪBU! H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P102 Sargāt no bērniem. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. EUH208 Satur: Subtilizīnu. Sastāvs: 5-15% oxygen-based bleaches, non-ionic surfactants; <5% phosphonates, polycarboxylates. Contains enzymes (subtilisin, amylase). Contains aromatic composition. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ražots: EU. Izplatītājs: SIA ES Trade, Noliktavu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
Menu
Grozs ir tukšs